Odpočet poplatku - Sviecky výroba a predaj sviecok z chránenej dielne.

Sviečky originál handmade

Prejsť na obsah
Ako si odpočítať poplatok štátu?

Ak máte firmu alebo ste podnikateľ s počtom zamestnancov napríklad 50 máte povinnosť zamestnávať 3,2 % ZPS, čo je po zaokrúhlení 2 zamestnanci. Ak nezamestnáva ani jedného ZPS, tak ročný poplatok štátu je 2 x 977,00 EUR = 1954,00 EUR (platí pre rok 2013).Táto povinnosť vzniká všetkým, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov. V zmysle zákona NR SR č. 139/2008 Z.z. a č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný za určitých podmienok zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak sa vás táto povinnosť týka, je možné si ju splniť aj prostredníctvom náhradného plnenia, t.j. odobraním výrobkov a služieb z chránenej dielne.
Výrobky sú určené pre zamestnancov a firmy.
Podľa par. 64 Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti na "započítanie" jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť zadaním zákazky plní.
Plnenie povinnosti je zamestnávateľ povinný preukázať úhradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Tieto peniaze môžete ušetriť ak nakúpite výrobky priamo z niektorej chránenej dielni. Názor, že náhradné plnenie je administratívne náročné, je omyl. Doklady, ktoré k tomu potrebujete Vám hneď po doručení tovaru a platby zašleme. Jediná Vaša povinnosť je tieto doklady spolu s ročným výkazom o počte zamestnancov doručiť do 31.03.2018 na príslušný úrad práce. Náhradné plnenie nie je možné uplatňovať spätne. Preto neváhajte a nakupujte po celý rok. Na konci roka Vám vystavíme potvrdenie za nákupy za celý rok súhrnne. Nenechávajte si to na koniec roka, nemusíte to stihnúť!

Takže: aké máte možnosti ?
1.zamestnať potrebný počet zdravotne postihnutých zamestnancov...
2.osloviť nás a využiť náhradné plnenie...
3.zaplatiť ročný poplatok štátu 977,00 EUR (platí pre rok 2013) za jedného NEZAMESTNANÉHO zdravotne postihnutého ...

Plateniu je možné sa vyhnúť, ak zadáte zákazku z niektorých chránených dielni.

Kúpou výrobkov z Chránených dielní podporujete veľmi šikovných ľudí, ktorí sa snažia i napriek svojmu hendikepu vyrábať a tvoriť úžasné výrobky. Zoznam Chránených dielní a pracovísk nájdete na týchto odkazoch Klikni sem alebo klikni sem

Návrat na obsah